MEMÒRIA FUNDACIÓ CICERÓN ANY 2019-2020

MEMÒRIA FUNDACIÓ CICERÓN ANY 2021

 

Ens ha tocat viure en una època meravellosa de la història de la humanitat on els canvis són tan ràpids i nombrosos que moltes vegades no ens dóna temps a assimilar-los. Tots aquests avenços, la majoria centrats en canvis tecnològics, ha fet que en siguem més dependents. De fet, vivim en allò que s'anomena la revolució tecnològica.

 

La tecnologia ens facilita la vida en molts camps, però té un detall que no es cuida i que, a la llarga, pot acabar amb l'essència de l'ésser humà: Aquest detall és la comunicació.